Voldoe jij al aan de informatieplicht energiebesparing?

Per 1 juli 2019 geldt een verscherping van de wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing. Voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken, geldt vanaf dat moment een energiebesparingsplicht. Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten dan getroffen zijn. Wie aan deze verplichtingen wil voldoen, kan gebruik maken van de Toets Erkende Maatregelen, een lijst met energiebesparende maatregelen. Deze Toets Erkende Maatregelen moest dus uiterlijk 1 juli 2019 ingeleverd zijn bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Weet jij al wat je jaarlijks verbruikt? Wij helpen je graag!

Lees hier de blog ‘Wat is energiemanagement?’ en kom alles te weten over energiebesparende maatregelen.

Orders en aanvragen sales@controlin.nl

keyboard_arrow_up Geef je mening