Hybride voortstuwing: 40% zuiniger

30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen. Deze enorme aantallen schepen doen jaarlijks de haven van Rotterdam aan. Om al dit vaarverkeer 24/7 in goede banen te leiden heeft het Havenbedrijf Rotterdam zodoende een aantal patrouillevaartuigen rondvaren. Eén van deze vaartuigen is de RPA 8, een schip met een lengte van 25 meter dat eind 2017 in de vaart is genomen.

Groot aandachtspunt bij de bouw van het schip was het reduceren van de kosten over de gehele levenscyclus. Met het leveren van een drietal IG-NT-GC-controllers van ComAp heeft Controlin hieraan bij kunnen dragen. Mede dankzij deze generatorcontrollers kan de RPA 8 zowel op diesel als diesel-elektrisch (hybride) varen en kan er efficiënter worden omgegaan met de generatorinzet. Gevolg? Een forse vermindering in brandstofverbruik, uitstoot van schadelijke stoffen en draaiuren op lage belasting. Een succesverhaal dus.

Bekijk hier de casestudy bij dit project voor allereerst meer informatie en vervolgens beeldmateriaal

Orders en aanvragen sales@controlin.nl

keyboard_arrow_up Geef je mening